Informatie van de Consulaire Afdeling

In overeenstemming met de Russische kalender van feestdagen in 2017 is de Consulaire afdeling gesloten van 1 tot 8 januari, op 23 en 24 februari, op 8 maart, op 1,8 en 9 mei, op 12 juni en op 6 november.

Nieuwsbrief

Vanaf 1 Januari 2016 zijn Turkse burgers die over gewone paspoorten beschikken, verplicht om een Russisch visum aan te vragen op de voorgeschreven wijze van de Russische Federatie.

Indien Turkse burgers zijn aangekomen in de Russische Federatie voor 1 Januari 2016, mogen zij, overeenkomstig met het artikel 1 van de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Turkse Federatie verblijven en uitreizen van de Russische Federatie zonder visa op grond van een geldig document dat de identiteit bewijst, op voorwaarde dat de duur van hun verblijf op het grondgebied van de Russische Federatie niet meer dan 30 dagen is na datum van aankomst.

Wij raden u aan uw aanvragen van een Russisch visum bij het Russische Visumcentrum in te dienen die vanaf 20 oktober 2016 in Brussel open is en op het volgende adres is gevestigd: Avenue Emile De Mot, 19/21, 5th floor, 1000 Brussels, website http://www.vfsglobal.com/Russia/Belgium/, openingsuren: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00, tel. +32 2 80 80 760, e-mail: info.rusbrussels@vfshelpline.com.

Het Russische Visumcentrum werd geopend met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening aan buitenlandse burgers en staatlozen, die visa aanvragen om in de Russische Federatie in te reizen, de aanvragprocedure te versnellen en te vereenvoudigen en de meest comfortabele condities voor de aanvragers te creëren. Behalve in Brussel werkt ook een ander visumbalie in Antwerpen.

Visacentra zijn officieel gemachtigd om documenten voor visa, met inbegrip van de consulaire kosten van particulieren en diverse bedrijven en organisaties (inclusief reisbureaus) te ontvangen, te verwerken en ter behandeling in de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van de Russische Federatie door te geven. Ze zijn ook gemachtigd tot het uitgeven van paspoorten met visa die klaar zijn. Het personeel van de visacentra consulteert de aanvragers over vragen aangaande het invullen van het visumaanvraagformulier, de set van documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een visum, de procedure en de duur daarvan.

De uiteindelijke beslissing om een visum uit te geven of te weigeren, wordt rechtstreeks door de Russische diplomatieke vertegenwoordigingen en consulate genomen.

Een buitenlandse burger of een staatloze persoon zijn gerechtigd om direct een visum aan te vragen bij de Consulaire Afdeling van de Russische Ambassade in Belgi? alleen maar via een afspraak en op voorwaarde van een persoonlijk aanwezigheid van de visumaanvrager. Voor elke visumaanvrager moet er een eigen afspraak gemaakt worden.

 

Indien hij/zij een visumaanvraag voor de naaste familieleden doet, moet hij/zij een attest van gezinssamenstelling vertonen en voor elke familielid een aparte afspraak maken.

Volgende categorieën van buitenlandse burgers kunnen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 zonder afspraak rechtstreeks bij de Consulaire afdeling van de Ambassade documenten voor visa indienen:

1. Medewerkers van de federale en regionale ministeries en overheden van het Koninkrijk België (de documenten worden rechtstreeks door de aanvragers of door de officiële koerierdienst van het ministerie of de overheid ingediend,);

2. Houders van diplomatieke of dienstpaspoorten die bij de in België geaccrediteerde diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen van de vreemde staten werken, evenals medewerkers van internationale organisaties met hoofdkwartier in Brussel die naar Rusland op officieel bezoek gaan (de documenten worden rechtstreeks door de aanvragers of door de officiële koerierdienst van de vertegenwoordigingen of organisatiesingediend);

3. Gasten van in Rusland geaccrediteerde medewerkers van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van België;

4. Buitenlandse burgers die dringend naar de Russische Federatie moeten reizen vanwege een overlijden of zware ziekte van naaste familieleden.

Wat bedrijven en organisaties betreft, met inbegrip van reisbureaus en andere intermediaire bedrijven betrokken bij het aanvragen van Russische visa voor hun medewerkers en klanten (ongeacht het doel van hun reis naar Rusland), deze moeten aanvragen voor het verkrijgen van Russische visa uitsluitend bij het Visumcentrum indienen.

Voor hun diensten brengt het Visumcentrum een vaste vergoeding van 28 euro in rekening. De servicekosten moeten niet verward worden met de consulaire kosten, die in rekening worden gebracht door de Ambassade of de Consulaire Afdeling van de Ambassade. De kosten van de consulaire vergoedingen zijn vastgesteld in overeenstemming met de overeenkomst tussen de Russische Federatie en de Europese Gemeenschap inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de Russische Federatie en de Europese Unie gesloten op 1 juni 2007.

Als u een klacht heeft over het werk van het Visumcentrum (bijvoorbeeld een laag serviceniveau, lange wachtrijen, onjuist gedrag van het personeel, enz.) of suggesties heeft betreffende de werkwijze, kunt u deze schriftelijk indienen aan het adres van de Consulaire Afdeling van de Ambassade: Rue Roberts Jones 78, 1180 Bruxelles, of aan e­mail rusconsbru@gmail.com. Uw klacht of suggestie zal zorgvuldig worden bekeken en u zult een uitgebreid antwoord krijgen.

Foreign and stateless persons can verify whether there are any restrictions concerning their entry on the territory of the Russian Federation. The request form is available on the website of the Federal migration service of the Russian Federation here.

Consulaire informatie

- Consulaire sectie
- Formaliteiten voor het verkrijgen van een PRIVÉ VISUM
- Formaliteiten voor het verkrijgen van een TOERISTISCH VISUM
- Formaliteiten voor het verkrijgen van een ZAKEN-, STUDENTEN- EN HUMANITAIR VISUM (sportieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve, universitaire of jongerenuitwisselingen)
- Formaliteiten voor het verkrijgen van een JOURNALISTENVISUM
- Formaliteiten voor het verkrijgen van een TRANSITVISUM
- Formaliteiten voor het verkrijgen van een WERK- of STUDIEVISUM (voor een verblijf waarvan de duur de 90 dagen overschrijdt)
- Kosten voor het behandelen van visumaanvragen


INFORMATIE OVER CONSULAIRE AFDELING

Consulaire afdeling van de Ambassade:
Alexander MAKAROV, Hoofd van de Consulaire Afdeling

Adres: 1180 Ukkel, Roberts Jones straat, 78
Openingstijden:

Maandag, Woensdag en Vrijdag enkel na afspraak indien de aanvrager zich persoonlijk aanbiedt. Afspraken kunnen gemaakt worden via deze link.

Tel..+32 (0) 2-374-34-00
Fax +32 (0) 2-375-94-15
E-mail: rusconsbru@gmail.com
Web: www.belgium.mid.ru/cons.html

FORMALITEITEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN PRIVÉ VISUM

Algemene informatie

Documenten voor het PRIVÉ VISUM:

 • het originelе paspoort die 6 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;
 • Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet;
 • een foto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes):

de foto moet recent zijn genomen.

De foto moet 35mm breed en 45mm hoog zijn.

De foto moet duidelijk zijn, niet geplooid of beschreven.

De achtergrond moet effen en licht van kleur (lichtblauw, lichtgrijs) zijn.

reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract.

Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

Bewijs van verblijf (één van de documenten hieronder voorleggen):

 • de originele uitnodiging afgeleverd door de FMS (Federale Migratiedienst) van Rusland;
 • schriftelijk verzoek van een Russisch staatsburger woonachtig in België. Klik voor meer informatie op deze link (Russisch), klik hier om het formulier in te vullen.

Levertijd

Ingeval van uitnodiging afgeleverd door de FMS is de levertijd van een privé visum binnen 3 en 7 dagen.

Voorvisa, verleend op verzoek van Russische staatsburgers, bedraagt de wachttijd 10 werkdagen.

FORMALITEITEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN TOERISTISCH VISUM

Algemene informatie

Documenten voor het TOERISTISCH VISUM:

 • het originelе paspoort die 6 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;
 • Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet;
 • een foto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes):

de foto moet recent zijn genomen.

De foto moet 35mm breed en 45mm hoog zijn.

De foto moet duidelijk zijn, niet geplooid of beschreven.

De achtergrond moet effen en licht van kleur (lichtblauw, lichtgrijs) zijn.

reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract.

Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

Bewijs van verblijf:

bevestiging van onthaal van een buitenlands toerist die is opgesteld volgens de bepalingen van de Russische wetgeving en het consulaire referentienummer van het Russische reisbureau inhoudt (uit Rusland gefaxte kopie of scan);

De bevestiging van onthaal van een buitenlands toerist is een officieel Russisch document dat aan een buitenlands toerist wordt afgeleverd door een Russisch reisbureau dat geregistreerd is in het federale register van touroperators van het Federaal Agentschap voor Toerisme. Dit document, voorzien van een ronde stempel en handtekening, vermeldt:

- het aantal in- en uitreizen;

- de nationaliteit van de toerist;

- datums van in- en uitreis;

- naam en voornaam;

- geboortedatum;

- paspoortnummer;

- lijst van de te bezoeken steden;

- naam van het hotel of Russisch reisbureau gelast met het registreren van de toerist, zijn adres en het consulair referentienummer.

BELANGRIJK

Een bevestiging van een hotelreservatie vervangt niet de bevestiging van onthaal van een buitenlands toerist en is niet geldig voor het verkrijgen van een toeristisch visum voor Rusland.

De geldigheidsduur van een toeristisch visum kan niet langer zijn dan één maand.

Indien de verblijfsduur, vermeld in de bevestiging van onthaal van een buitenlands toerist, langer is dan 15 dagen, wordt de aanvrager verzocht een gedetailleerd programma van zijn verblijf voor te leggen, ondertekend en afgestempeld door hetzelfde Russische reisbureau.

Levertijd

De levertijd van een toeristisch visum is binnen 3 en 7 dagen.

FORMALITEITEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ZAKEN-,
 STUDENTEN- EN HUMANITAIR VISUM
(sportieve, wetenschappelijke, educatieve, universitaire of jongerenuitwisselingen)

(voor een verblijf waarvan de duur de 90 dagen niet overschrijdt per periode van 180 dagen)

Algemene informatie

Documenten voor het ZAKEN-, STUDENTEN EN HUMANITAIR VISUM
(sportieve, culturele, wetenschappelijke, educatieve, universitaire of jeugduitwisselingen):

 • het originelе paspoort die 6 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;
 • Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet;
 • een foto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes):

de foto moet recent zijn genomen.

De foto moet 35mm breed en 45mm hoog zijn.

De foto moet duidelijk zijn, niet geplooid of beschreven.

De achtergrond moet effen en licht van kleur (lichtblauw, lichtgrijs) zijn.

reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract.

Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

Bewijs van verblijf:

het origineel van de uitnodiging afgeleverd door de FMS (Federale Migratiedienst) van Rusland, of

elektronisch bericht (telex) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie (dit soort uitnodiging wordt rechtstreeks naar de Consulaire sectie verstuurd), of

schriftelijke uitnodiging vanwege een rechtspersoon, vereniging of gastorganisatie of van de nationale of lokaal Russische autoriteiten* in het kader van het Akkoord Rusland-EU ter versoepeling van de aflevering van visums van 1 juni 2007.

* Enkel de burgers van de lidstaten van de Europese Unie die dit akkoord hebben ondertekend (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek en Zweden) en ook de burgers van IJsland , Noorwegen en Zwitserland kunnen een beroep doen op dit akkoord voor hun reizen naar Rusland.

Deze uitnodiging wordt opgesteld op papier met het briefhoofd van de Russische vereniging of organisatie met stempel en handtekening en met vermelding van volgende informatie met betrekking tot de uitgenodigde persoon:

met betrekking tot de utgenodigde persoon:

- naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, paspoortnummer;

- datums en doel van de reis, aantal inreizen en reisroute;

met betrekking tot de gastvereniging:

- volledige naam en adres, evenals het fiscaal registratienummer (INN);

- naam en functie van de persoon die het document ondertekend heeft.

Voor een visum voor één, twee of meerdere inreizen wordt een goed leesbare fax, verstuurd vanuit Rusland, of een scan aanvaard. De uitnodigingsbrief moet in het Russisch zijn opgesteld, gericht aan het Consulaat en rechtstreeks naar de aanvrager van het visum verstuurd worden.

Klik hier voor een voorbeeld van een schriftelijke uitnodiging vanwege een rechtspersoon, vereniging of gastorganisatie of van de nationale of lokaal Russische autoriteiten.

Alle aanvragen voor zakenvisums moeten vergezeld zijn van een officiële brief van het bedrijf met vermelding van het doel van de reis van zijn werknemer, de reisroute en het Russisch bedrijf dat de aanvrager van het visum wenst te bezoeken.

Levertijd

Voor visums verleend op basis van een uitnodiging van de Federale Migratiedienst van Rusland of op basis van een elektronisch bericht (telex) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie, is de levertijd binnen 3 en 7 dagen.

Een visum voor één of twee inreizen verkregen in het kader van het Akkoord Rusland-EU op basis van een schriftelijke uitnodiging wordt afgeleverd binnen een periode van 5 werkdagen. Voor de aflevering van visums voor meerdere inreizen in het kader van het Akkoord Rusland-EU, bedraagt deze periode 10 kalenderdagen.

Belangrijk: Geldigheidsduur van een visum verkregen op schriftelijke uitnodiging van een Russisch bedrijf of organisatie

Wat betreft de geldigheidsduur van een zakenvisum of humanitair visum op schriftelijke uitnodiging van een Russisch bedrijf of organisatie, is het volgende van belang: het eerste visum dat wordt aangevraagd door een kandidaat die de voorbije 12 maanden nog geen reis naar Rusland heeft ondernomen, voor welk doeleinde dan ook (uitgezonderd transit), kan enkel een visum zijn voor één of twee inreizen van maximum 90 dagen.

Indien bewijs wordt geleverd van een eerste reis (gebruikt visum in het paspoort of fotokopie ervan als het paspoort is vernieuwd), dan kan een visum voor meerdere inreizen worden aangevraagd met een geldigheidsduur van maximum 12 maanden.

Als het paspoort twee opeenvolgende gebruikte visa bevat (of fotokopieën van deze visa als het paspoort is vernieuwd), elk voor meerdere inreizen en met een geldigheidsduur van 1 jaar, dan kan de kandidaat een visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 2 of 3 jaar aanvragen.

Als de kandidaat een Russisch visum voor één of twee inreizen heeft verkregen, maar het niet heeft gebruikt, dan kan hij geen visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 1 jaar aanvragen.

Als de kandidaat een visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 1 jaar heeft verkregen, maar het niet heeft gebruikt, dan kan hij geen visum voor meerdere inreizen met een geldigheidsduur van 2 of 3 jaar aanvragen.

De geldigheidsduur van een visum mag de laatste 6 maanden voor de vervaldatum van het paspoort niet overschrijden.

FORMALITEITEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN JOURNALISTENVISUM

In overeenstemming met het Akkoord tussen de Russische Federatie en de Europese Unie is er een vereenvoudigde procedure ingevoerd voor de Belgische journalisten en burgers van de lidstaten van de Europese Unie die dit Akkoord ondertekend hebben en houder zijn van een officiële journalistenkaart.

Algemene informatie

Documenten voor het JOURNALISTENVISUM:

 • het originelе paspoort die 6 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;
 • Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet;
 • een foto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes):

de foto moet recent zijn genomen.

De foto moet 35mm breed en 45mm hoog zijn.

De foto moet duidelijk zijn, niet geplooid of beschreven.

De achtergrond moet effen en licht van kleur (lichtblauw, lichtgrijs) zijn.

reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract.

Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

FORMALITEITEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN TRANSITVISUM

Algemene informatie

Documenten voor HET TRANSITVISUM:

 • het originelе paspoort die 6 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;
 • Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet;
 • een foto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes):

de foto moet recent zijn genomen.

De foto moet 35mm breed en 45mm hoog zijn.

De foto moet duidelijk zijn, niet geplooid of beschreven.

De achtergrond moet effen en licht van kleur (lichtblauw, lichtgrijs) zijn.

reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract.

Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

Bewijs van verblijf:

- fotokopieën van de vervoersdocumenten voor de hele reis (vanaf de binnenkomst in Rusland tot aan de hoofdbestemming);

- kopie van het visum voor het land van hoofdbestemming of een officieel document dat bevestigt dat een visum niet vereist is (een bilateraal akkoord over de afschaffing van de visumplicht).

Een transitvisum is niet vereist indien de reiziger tijdens een luchthaventransit van minder dan 24 uur de transitzone van de luchthaven niet verlaat.

Raadpleegt u uw luchtvaartmaatschappij of u bij het overstappen deze zone verlaat.

Levertijd

De levertijd voor een transitvisum is binnen 3 en 7 dagen.»

FORMALITEITEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN WERK- OF STUDIEVISUM
(voor een verblijf waarvan de duur de 90 dagen overschrijdt)

Algemene informatie

Documenten voor het WERK- OF STUDIEVISUM:

 • het originelе paspoort die 18 maanden na de vervaldatum van het visum geldig is en minstens twee lege pagina’s heeft;

  N.B. Voor een werkvisum voor meerdere inreizen (hoogopgeleide specialisten) dat wordt afgeleverd voor DRIE jaar, moet het paspoort geldig zijn tot zes maanden na de vervaldatum van het visum. Indien het paspoort vervalt voor de datum vermeld op de uitnodiging, zal de Consulaire sectie de geldigheid van het visum verkorten zodat het paspoort 6 maanden geldig is na de vervaldatum van het visum, of de aanvrager voorstellen een nieuw paspoort te verkrijgen.

 • Ingevuld in het Russisch of in het Engels visumaanvraagformulier, waar de aavrager zijn ondertekening en de datum op zet;
 • een foto van 3,5x4,5 cm die op het formulier is gekleefd (zonder nietjes):

de foto moet recent zijn genomen.

De foto moet 35mm breed en 45mm hoog zijn.

De foto moet duidelijk zijn, niet geplooid of beschreven.

De achtergrond moet effen en licht van kleur (lichtblauw, lichtgrijs) zijn.

reisverzekering: het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring of het uittreksel uit het contract.

Het originele verzekeringsattest voor ziekte en repatriëring geleverd door een Russische verzekeringsmaatschappij of door een Belgische maatschappij moet het nummer van het contract vermelden, de naam van de verzekerde, de verblijfsdatums in Rusland en de stempel van de verzekeraar.

Lijst van verzekeraars waarvan de verzekeringen geldig zijn in Rusland

AIG
AIM
AXA
CORIS
EUROPESE
EUROPE ASSISTANCE
MONDIAL ASSISTANCE
GLOBAL VOYAGER
INTERNATIONAL SOS
IPA
TOURING

Deze lijst is niet beperkend. De reiziger dient zich tot zijn verzekeraar te wenden voor het verkrijgen van een Attest van geldigheid van verzekering.

Het uittreksel uit het contract (in het Russisch, Frans of Engels) moet de naam vermelden, de verzekerde periode die precies overeenkomt met de datums van de uitnodiging, en de bevestiging dat de verzekering geldig is op het grondgebied van Rusland.

Een attest over de afwezigheid van een HIV-infectie.

Bewijs van verblijf:

Het origineel van de uitnodiging afgeleverd door de FMS (Federale Migratiedienst) van Rusland.

Levertijd

De levertijd voor een werk- of studievisum voor één of twee inreizen is binnen 3 en 5 werkdagen. Een werkvisum voor meerdere inreizen (hoogopgeleide specialisten) kan uitgegeven worden op de volgende dag na indiening van de visumaanvraag.